Praktische info Nuttige adressen

Sociale Zekerheid

Rijksdienst voor sociale Zekerheid (RSZ) 

Victor Hortaplein 11 
1060 Brussel 
tel. 02 509 59 59   
website: www.rsz.fgov.be

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Tervurenlaan 211 
1150 Brussel 
tel. 02 739 71 11 
fax 02 739 72 91    
website: www.riziv.fgov.be
e-mail: communication@riziv.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 

Zuidertoren
1060 Brussel 
tel. 1765
website: www.onprvp.fgov.be

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)

Trierstraat 70  bus 1
1000 Brussel 
tel. 0800 35 950 
fax 02 237 21 10
website: www.famifed.be
e-mail: fam.bru@famifed.be

Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (FEDRIS) 

Sterrenkundelaan 1 
1210 Brussel 
tel. 02 272 20 00
e-mail: info@fedris.be 
website: www.fedris.be

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)

Warmoesberg 48
1000 Brussel 
tel. 02 627 97 60 
fax 02 648 79 44 
e-mail: rjv@rjv.fgov.be 
website: www.rjv.fgov.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Troonstraat 30 B 
1000 Brussel 
tel. 02 229 35 00 
e-mail: info@caami-hziv.fgov.be 
website: www.hziv.be

Vlaams Agentschap voor personen met een handicap

Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
tel. 02 225 84 11
fax 02 225 84 05
e-mail: informatie@vaph.be
website: www.vaph.be

Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ)

Willebroekkaai 35
1000 Brussel
tel. 02 546 42 11
fax 02 511 21 53
e-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be
website: www.rsvz.be

Overzeese Sociale Zekerheid

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
tel. 02 509 59 59
e-mail: contact@rsz.fgov.be
website: www.international.socialsecurity.be

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

Willebroekkaai 38
1000 Brussel
tel. 02 741 83 11
fax 02 741 83 00
e-mail: management@ksz-bcss.fgov.be
website: www.ksz-bcss.fgov.be

Rijksdienst voor Sociale zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO)

Joseph II-straat 47
1000 Brussel
tel. 02 239 12 11
fax 02 239 14 09
website: www.rszppo.fgov.be

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
tel. 02 209 19 11
fax 02 209 19 60
e-mail: info@ocm-cdz.be
website: www.ocm-cdz.be