Praktische info Nuttige adressen

Sociale Zekerheid

Rijksdienst voor sociale Zekerheid (RSZ)
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
tel. 02 509 31 11
fax 02 509 30 19
website: www.rsz.be

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
tel. 02 739 71 11
fax 02 739 72 91 
website: www.riziv.be
e-mail: communication@riziv.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
Zuidertoren
1060 Brussel
tel. 02 529 21 11
e-mail: info@rvponp.fgov.be
website: www.onprvp.fgov.be

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
Trierstraat 70
1000 Brussel
tel. 02 237 21 11
fax 02 237 24 70
website: www.rkw.be

Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
Troonstraat 100
1050 Brussel
tel. 02 506 84 11
fax 02 506 84 15
e-mail: info@faofat.fgov.be
website: www.socialsecurity.fgov.be/faofat

Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
tel. 02 226 62 11
fax 02 217 95 89
e-mail: secr@fmp-fbz.fgov.be
website: www.fmp-fbz.fgov.be

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
Elsensesteenweg 213
1050 Brussel
tel. 02 627 97 60
fax 02 648 79 44
e-mail: rjv@onva-rjv.fgov.be
website: www.onva-rjv.fgov.be

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
Troonstraat 30 A
1000 Brussel
tel. 02 229 35 00
fax 02 219 35 58
e-mail: info@caami-hziv.fgov.be
website: www.hziv.be

Vlaams Agentschap voor personen met een handicap
Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
tel. 02 225 84 11
fax 02 225 84 05
e-mail: informatie@vaph.be
website: www.vaph.be

Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ)
Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
tel. 02 546 42 11
fax 02 511 21 53
e-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be
website: www.rsvz.be

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ)
Louizalaan 194
1050 Brussel
tel. 02 642 05 11
fax 02 642 05 59
e-mail: info@dosz.fgov.be
website: www.dosz.be

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
Sint-Pieterssteenweg 375
1040 Brussel
tel. 02 741 83 11
fax 02 741 83 00
e-mail: management@ksz-bcss.fgov.be
website: www.ksz-bcss.fgov.be

Rijksdienst voor Sociale zekerheid van de provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO)
Joseph II-straat 47
1000 Brussel
tel. 02 239 12 11
fax 02 239 14 09
website: www.rszppo.fgov.be

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
tel. 02 209 19 11
fax 02 209 19 60
e-mail: info@ocm-cdz.be
website: www.ocm-cdz.be

Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ)
Olijftakstraat 7-13 b1
2060 Antwerpen 6
tel. 03 220 74 11
fax 03 220 74 66
www.hvkz.fgov.be info@hvkz.fgov.be