Arbeid

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
tel. 02 233 41 11 
fax 02 233 44 88 
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
website: www.meta.fgov.be

Nationale Arbeidsraad (NAR)
Blijde Inkomstlaan 17/21
1040 Brussel
tel. 02 233 88 11
fax 02 233 89 38
e-mail: griffie@nar-cnt.be
website: www.nar-cnt.be

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Keizerslaan 7
1000 Brussel
tel. 02 515 41 11
fax 02 514 11 06
e-mail: webmaster@onem.be
website: www.rva.be

Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
Keizerslaan 7
1000 Brussel
tel. 02 513 77 56
fax 02 513 44 88
e-mail: fsoffe@fsoffe.fgov.be
website: www.rva.fgov.be

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
Brabantstraat 62
1210 Brussel
tel. 02 209 13 13
fax 02 209 13 97
e-mail: info@hvw.fgov.be
website: www.hvw.fgov.be

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
Keizerslaan 11
1000 Brussel
tel. 0800 30 700
fax 02 506 15 90
e-mail: info@vdab.be
website: www.vdab.be

Actiris
Anspachlaan 65
1000 Brussel
tel. 02 505 79 15
fax 02 505 78 50
e-mail: Info@actiris.be

Inspectie van de Sociale Wetten
Belliardstraat 51
1040 Brussel
tel. 02 233 41 11
fax 02 233 48 29 of 02 233 48 27
e-mail: tsw@werk.belgie.be
website: www.meta.fgov.be

Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij
Olijftakstraat 7-13
2060 Antwerpen
tel. 03 220 75 10
fax 03 226 28 95

Ben je aangemeld, dan kan je per artikel één woord, zin, of paragraaf markeren en persoonlijke notities toevoegen.
We hebben uw bericht ontvangen