Sociaal strafwetboek

Sinds 6 juni 2010 werd in het sociaal recht een algemeen sociaal strafwetboek ingevoerd.

De invoering van dat wetboek heeft als één van de belangrijkste doelstellingen om de inbreuken en hun bestraffing in het sociaal recht te groeperen in één wetboek, teneinde de wanorde, de versnippering en het gebrek aan samenhang in het sociaal strafrecht op te lossen.

Doordat de inbreuken en hun bestraffing voortaan limitatief zijn opgesomd in één wetboek, wordt aan de rechtsonderhorigen een grotere duidelijkheid en doorzichtigheid gegeven, waardoor een grotere rechtszekerheid wordt geboden.

Zo wordt door het sociaal strafwetboek een coherent strafschema ingevoerd dat bestaat uit vier sanctieniveaus. Alle sociale inbreuken in het sociaal recht worden per materie gerangschikt en worden bestraft volgens één van de vier sancties naargelang de ernst van de inbreuk.

Op basis van die vier niveaus zijn volgende sancties mogelijk indien een zaak voor de strafrechtbank wordt afgehandeld:

Niveau Strafrechtelijke geldboete Gevangenisstraf Administratieve geldboete
Niveau 1 / / € 60 tot € 600
Niveau 2 € 300 tot € 3.000 / € 150 tot € 1.500
Niveau 3 € 600 tot € 6.000 / € 300 tot € 3.000
Niveau 4 € 3.600 tot € 36.000 6 maanden tot 3 jaar € 1.800 tot € 18.000