Inleiding

Het combineren van werk en privéleven is steeds een heet hangijzer. Zowel de wetgever als de sociale partners hebben verschillende systemen uitgewerkt die het combineren van het privéleven (kinderen, zorg voor zieke familieleden, het wat rustiger aan doen op latere leeftijd, volgen van opleidingen of andere redenen) met het professionele leven vergemakkelijken. In hetgeen volgt, wordt het tijdskrediet besproken en de thematische verloven: palliatief verlof, verlof voor de zorg voor een ernstig ziek gezins- of familielid en ouderschapsverlof.

Ben je aangemeld, dan kan je per artikel één woord, zin, of paragraaf markeren en persoonlijke notities toevoegen.
We hebben uw bericht ontvangen