Soorten arbeidsovereenkomsten

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten:

Volgens de aard van de verrichte arbeid:

  • arbeidsovereenkomst voor werklieden (voor het verrichten van hoofdzakelijk handenarbeid);
  • arbeidsovereenkomst voor bedienden (voor het verrichten van hoofdzakelijk hoofdarbeid);
  • arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers (iemand die hoofdzakelijk aan prospectie van klanten doet, en ook contracten afsluit).

Volgens de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;
  • arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur;
  • arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk.

Volgens de omvang van de tewerkstelling:

  • voltijdse arbeidsovereenkomst;
  • arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid.

Enkele specifieke arbeidsovereenkomsten:

  • vervangingsovereenkomst (zijnde een arbeidsovereenkomst gesloten ter vervanging van een vaste werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst om een andere reden dan gebrek aan werk wegens economische oorzaken, slecht weer, staking of lock-out);
  • arbeidsovereenkomst voor studentenarbeid.

We gaan even dieper in op enkele contractvormen die in de praktijk aanleiding geven tot heel wat discussies.