Voorafgaande keuzes Keuze voor werknemers uit nieuwe lidstaten

Vrij verkeer van werknemers van en naar andere lidstaten

Binnen de EU geldt in principe het vrij verkeer van werknemers. Met andere woorden, werkgevers kunnen vrijuit werknemers aanwerven uit andere EU-lidstaten als waren het Belgische werknemers. Indien een Belgische werkgever een werknemer in dienst wil nemen die onderdaan is van een EU-lidstaat, dan is deze werkgever in principe vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidsvergunning en is de buitenlandse werknemer vrijgesteld van het bekomen van een arbeidskaart. Het verblijfsrecht wordt tevens uitgebreid tot de naaste familie van de werknemer.

Tot 1 juli 2015 bestond er een uitzondering voor Kroatië als ‘nieuwe’ lidstaat, waar enkele afwijkende overgangsmaatregelen in voege waren. Sinds deze datum hebben ook de Kroatische werknemers vrije toegang tot de Belgische arbeidsmarkt.