Wat zijn de gevolgen van een gedwongen herkwalificatie?

Een herkwalificatie van een zelfstandige samenwerking tot arbeidsovereenkomst kan een echte lawine aan vorderingen teweegbrengen:

  • een vordering tot het verkrijgen van een verbrekingsvergoeding;
  • loonvorderingen: men heeft als zelfstandige om evidente redenen nooit bepaalde sectorale premies ontvangen, die dan plotseling wel worden opgeëist;
  • vakantiegeld: opmerkelijk bij deze verschillende loonvorderingen is dat de ‘zelfstandige’ onbeperkt in de tijd kan teruggaan om zijn vordering in te stellen. Want, men neemt aan dat het niet-betalen van bijvoorbeeld het vakantiegeld een voortgezet misdrijf uitmaakt, wat in concreto impliceert dat de betrokken werknemer het vakantiegeld kan opeisen voor al zijn prestaties uit het verleden;
  • feestdagenvergoeding (ook hier kan men onbeperkt in de tijd teruggaan);
  • achterstallige dertiende maand;
  • het betalen van RSZ-bijdragen over de uitbetaalde vergoedingen (in principe gedurende de laatste drie jaar). Hierbij moet worden gepreciseerd dat de schijnwerkgever niet alleen werkgeversbijdragen ter waarde van +/- 35% zal moeten betalen, maar ook de werknemersbijdrage van 13,07%, eventueel verhoogd met boetes en nalatigheidsinteresten. In deze context moet ten zeerste benadrukt worden dat eventuele overeenkomsten, die zouden bepalen dat de betaling van die RSZ-bijdragen vervolgens verhaald kan worden op de voormalige zelfstandige die als natuurlijke persoon optrad, volkomen nietig zijn.

Ben je aangemeld, dan kan je per artikel één woord, zin, of paragraaf markeren en persoonlijke notities toevoegen.
We hebben uw bericht ontvangen