Inleiding: Een verscheurende keuze

Wanneer een bedrijf een beroep wenst te doen op extra mankracht, is de eerste vraag die rijst: besteedt men een bepaalde activiteit uit in het kader van een zelfstandige samenwerking (aannemingsovereenkomst) of worden er nieuwe werknemers aangeworven? Het is een cruciale keuze, die bijzonder doordacht moet zijn. Voor men het beseft, kan men immers verglijden in de problematiek van de schijnzelfstandigheid, namelijk dat een zelfstandige relatie toch wordt geherkwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. Dit kan zeer verregaande financiële gevolgen hebben.

Ben je aangemeld, dan kan je per artikel één woord, zin, of paragraaf markeren en persoonlijke notities toevoegen.
We hebben uw bericht ontvangen